Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja

893

Pravilnik o proceduri izrade prostornih i urbanističkih planova i javnog uvida za podnošenje primedbi.

Pravilnik o sadrzini nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja
Prethodni tekstPredsednik Stojkečić prisustvovao Božićnoj misi
Sledeći tekstODLUKA O UTVRĐIVANjU DOPRINOSA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA