Održana sednica Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca

304

Sednica Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca održana je danas u Sremskim Karlovcima na kojoj je usvojena Odluka o programu obnove kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja Sremskih Karlovaca za 2023. godinu.

Na sednici, kojom je predsedavala predsednica Odbora i ministarka kulture Maja Gojković, dogovoreni su naredni konkretni koraci u realizaciji ovog velikog projekta na očuvanju kulturno-istorijskog i duhovnog nasleđa grada i budućeg kulturnog, turističkog i sveukupnog razvoja.

Naglašeno je da je završena preparcelacija i da su rešena imovinsko pravna pitanja na parceli namenjenoj za izgradnju novog objekta kulturnog centra u Sremskim Karlovcima, a sada sledi izrada projektno-tehničke dokumentacije za kulturni centar, što će finansirati Ministarstvo kulture.

Istovremeno, radilo se na rešavanju imovinsko pravnih odnosa, planske dokumentacije, inženjersko tehničkih ispitivanja, a zatim i na sanaciji i restauraciji više uličnih fasada,  kao i patrijaršijskog dvora.

Na sednici je konstatovano da se sada nastavlja sa radovima, a za ovu godinu programom obnove predviđeno je 989 miliona dinara iz republičkog, pokrajinskog i lokalnog budžeta i utvrđena dinamika realizacije usvojenih projekata.

Ovaj program obnove i razvoja omogućava očuvanje kulturnog nasleđa, kao i obnovu Sremskih Karlovaca kao centra duhovnosti, kulture i obrazovanja i predviđa uvođenja novih kulturnih sadržaja. Program obnove kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja Sremskih Karlovaca za 2023. godinu pripremljen je u skladu sa odredbama Zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca.

Programom obnove i razvoja utvrđeni su projekti obnove, zaštite, očuvanja i korišćenja kulturnih dobara, kao i komunalnog opremanja, odnosno obnove i izgradnje prateće infrastrukture u okviru prostorno kulturno-istorijske celine koja je utvrđena za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Narodna skupština Republike Srbije, na predlog pokrajinske Vlade maja 2021. godine, donela je Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca. Na osnovu ovog Zakona Vlada Republike Srbije je donela Rešenje o imenovanju našeg odbora koji je dobio zadatak da radi na programu obnove i revitalizacije i prati obnovu.

Prethodni tekstJAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2023. GODINU
Sledeći tekstJAVNI POZIV za sticanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture u 2023. godini