JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE SREMSKIH KARLOVACA (stambeno-poslovni kompleks na k. p. br. 7928/1 KO Sremski Karlovci)

558

LINK NA MATERIJAL

Tekst oglasa - Javni uvid Izmene i dopune PGR (parc. 7928-1)
Prethodni tekstSremski Karlovci danas prestonica basketa 3h3
Sledeći tekstŠansa za izbeglice, raseljene i prognane da poboljšaju uslove stanovanja