Šansa za izbeglice, raseljene i prognane da poboljšaju uslove stanovanja

283

Izbeglice, kao i građani koju su nekada imali status izbeglih, prognanih i raseljenih, a nastanili su se u Sremskim Karlovcima, imaju mogućnost da konkurišu za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba kroz nabavku građevinskog materijala.

Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisao je konkurs je za dodelu građevinskog materijala neophodnog za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja.

Po rečima predsednice Upravnog odbora Fonda Nade Ostojić Agbabe, maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala je 500.000 dinara, a minimalna 150.000 po porodičnom domaćinstvu.

Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje i adaptacije neuslovnih stambenih objekata. Prijave na konkurs se podnose na obrascu, koji se može preuzeti u prostorija-ma Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu i na internet adresi https://fir­pi­sr.rs . Na isti način može se preuzeti i obrazac za izjavu koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Za dodatne informacije u vezi sa konkursom treba se obratiti Fondu za izbegla, ra-seljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, ili na telefon 021/475 42 95, kao i putem mejla na adresu uprava@fondirpvojvodine.rs

Prijavu treba poslati poštom ili doneti lično u zatvorenoj koverti na adresu Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, sa naznakom „Javni poziv-građevinski materijal“.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je do 28. juna.

tekst: Zorica Milosavljević

Prethodni tekstJAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE SREMSKIH KARLOVACA (stambeno-poslovni kompleks na k. p. br. 7928/1 KO Sremski Karlovci)
Sledeći tekstPredavanje o prvim brigama i izazovima roditeljstva