Nagrađen Savet za bezbednost saobraćaja opštine

157

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Sremski Karlovci dobio je Plaketu za doprinos povećanju bezbednosti saobraćaja u Srbiji na „USBS FORUMU 2023“ (Unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja) u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, koji je održan na Zlatiboru od 12. do 14. oktobra. Tu prestižnu nagradu Savet je dobio za ostvarene rezultate u prethodnom periodu. Na odluku o dodelu nagrade  uticala je  činjenica da je opštinski Savet za bezbednost saobraćaja izradio Strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Sremski Karlovci za period 2020-2025 kao i Akcioni plan za isti period.

Programe rada Savet je izradio u skladu sa pomenutim dokumentima i dobio pozitivno mišljenje i saglasnost Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Sve programe Savet je u proteklom periodu realizovao 100 odsto i pored činjenice da je imao poteškoće zbog pandemije koronavirusa.

Sekretar i koordinator Saveta Živorad Milanović ističe da je i pored činjenice da ovaj Savet raspolaže sa izuzetno malim budžetom, ostvaren veliki broj aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a najviše u domenu unapređenja saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja i preventivno-promotivnih aktivnosti, dok su ostale realizovane u manjem broj u skladu sa raspoloživim budžetom.

Kao najveći izazov u realizaciji aktivnosti Milanović navodi probleme  tokom pandemije,  zbog kojih je tada bilo gotovo nemoguće realizovati edukaciju dece predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta, jer se moralo voditi računa i o zaštitnim merama kao i broju prisutnih.

Saradnja Saveta sa drugim institucijama u lokalnoj zajednici je na zavidnom nivou. Veliki broj aktivnosti Savet organizuje u saradnji sa Crvenim krstom, kao i sa OŠ „23. oktobar“, vrtićem „Kockica“ i sa Policijskom stanicom.

tekst: Zorica Milosavljević // foto: privatna arhiva

Prethodni tekstSaobraćajnica Sremski Karlovci – Petrovaradin neće biti zatvorena
Sledeći tekstU Patrijaršijskom dvoru otvorena izložba o mitropolitu Antoniju Hrapovickom