Godišnji plan javnih konkursa Opštine Sremski Karlovci za 2024. godinu

329

tabela godisnji plan-konkursi za 2024. godinu

Zaklj. Veca kalendar konkursa 2024
Prethodni tekstJAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA NALEPNICU – ZNAK ZA OZNAČAVANjE VOZILA INVALIDNOG LICA RADI KORIŠĆENjA PARKING MESTA ZA 2024. GODINU
Sledeći tekstJAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2024. GODINU