LICA KOJA ISPUNjAVAJU USLOVE ZA DOBIJANjE REŠENjA O ODOBRENjU ZAUZEĆA POVRŠINE JAVNE NAMENE U SREMSKIM KARLOVCIMA, A ZA POTREBE IZLAGANjA/PRODAJE SVOJIH PROIZVODA

287
Lista lica koja ispunjavaju uslove za zauzeće JP
Prethodni tekstPreliminarna rang lista energetska efikasnost
Sledeći tekstLista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za programe koji se realizuju na teritoriji opštine Sremski Karlovci za 2024. godinu