LISTA LICA KOJA ISPUNjAVAJU USLOVE ZA JAVNO NADMETANjE ZA IZDAVANjE IZLAGAČKIH TEZGI 16.04.2024. GODINE

193
02.Lista lica koja ispunjavaju uslove za zauzeće JP
Prethodni tekstJavni poziv za dodelu izlagačkih tezgi na trgu
Sledeći tekstJ A V N I U V I D u NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA PRIOBALjA SA MEĐUNARODNIM PUTNIČKIM PRISTANIŠTEM U SREMSKIM KARLOVCIMA i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA PRIOBALjA SA MEĐUNARODNIM PUTNIČKIM PRISTANIŠTEM U SREMSKIM KARLOVCIMA NA ŽIVOTNU SREDINU