NAJAVA TRETMANA SUZBIJANjA LARVI KOMARACA

127
Obaveštavamo građane Sremskih Karlovaca da će dana 09.05.2024. godine, društvo DDD“ EKO-SAN PLUS“DOO Beograd, izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na lokacijama priobalja reka, kanala i bare na teritoriji opštine Sremski Karlovci.
Preparat Larvastop koji se koristi za tretman nije opasan za pčele.
Sredstva je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine APV.
Prethodni tekstNAJAVA TRETMANA PROTIV KRPELjA
Sledeći tekstOBAVEŠTENjE sufinansiranje prevoza učenika srednjih škola/studenata maj 2024