PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE ZA OBAVLjANjE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU

87
PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE ZA OBAVLjANjE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU
Prethodni tekstOBAVEŠTENjE sufinansiranje prevoza učenika srednjih škola/studenata maj 2024
Sledeći tekstRešenje o raspodeli sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2024. godine