Rešenje o raspodeli sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2024. godine

178
Kultura 2024
Prethodni tekstPRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE ZA OBAVLjANjE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU
Sledeći tekstSprovođenje obuke potencijalnih članova biračkih odbora