Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o raspodeli sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2024. godinu

96
ID resenja kultura 2024
Prethodni tekstUpozorenje građanima Sremskih Karlovaca na nepovoljan uticaj vremenskih uslova za dane 8. i 9. maj 2024. godine
Sledeći tekstSpisak donetih rešenja za lica sa teritorije opštine  Sremski Karlovci koja su izvršila promenu prebivališta nakon 03. jula 2023.godine.