Spisak donetih rešenja za lica sa teritorije opštine  Sremski Karlovci koja su izvršila promenu prebivališta nakon 03. jula 2023.godine.

163

U skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl glasnik RS“, broj 44/2024) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), objavljuje se spisak donetih rešenja za lica sa teritorije opštine  Sremski Karlovci koja su izvršila promenu prebivališta nakon 03. jula 2023.godine.

Popis akata – JBS

Prethodni tekstRešenje o izmeni i dopuni rešenja o raspodeli sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2024. godinu
Sledeći tekstNAJAVA TRETMANA SUZBIJANjA LARVI KOMARACA