NAJAVA TRETMANA SUZBIJANjA LARVI KOMARACA

75
Obaveštavamo građane Sremskih Karlovaca da će dana 23.05.2024. godine, društvo DDD“ EKO-SAN PLUS“DOO Beograd, izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na lokacijama priobalja i izliva reka, kanali i bare na teritoriji opštine Sremski Karlovci.
Preparat Larvastop ZG 6kg/h koji se koristi za tretman nije opasan za pčele.
Sredstva je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine APV.
Prethodni tekstSpisak donetih rešenja za lica sa teritorije opštine  Sremski Karlovci koja su izvršila promenu prebivališta nakon 03. jula 2023.godine.
Sledeći tekstNAJAVA TRETMANA SUZBIJANjA KRPELjA