OBAVEŠTENjE SUZBIJANjE LARVI KOMARACA

99
Obaveštavamo građane Sremskih Karlovaca da će“ Ciklonizacija Logistika“ doo Novi Sad u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima, dana 01.07.2024. vršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Sremski Karlovci.
Takođe Vas obaveštavamo da će“ Ciklonizacija Logistika“ doo Novi Sad i  „Ciklonizacija“ad., od 01.07.2024. godine, dostavljati BTI tablete po domaćinstvima na teritoriji opštine Sremski Karlovci.BTI tablete su biocidni preparat koji deluje samo na larve komaraca. Koriste se u domaćinstvima, tamo gde ima stajaće vode (septičke jame, kanali, burad sa vodom, podrumi i dr.)
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova akcija suzbijanja ne sprovede planiranog datuma, biće pomereno za naredne dane.
Prethodni tekst3. Traženje informacija po članu 144-zahtev
Sledeći tekstNAJAVA TRETMANA SUZBIJANjA KOMARACA IZ VAZDUHA I SA ZEMLjE