nedelja, 28 novembra, 2021

Služba za komunalno stambene poslovei zaštitu životne sredine

Rukovodilac odeljenja: Dušanka Janjušić
Telefon: 021/685-3039
e mail: dusanka.janjusic@sremski-karlovci.org.rs

Služba obavlja poslove u oblasti uređenja,razvoja i obavljanja komunalnih delatnosti – snabdevanje vodom i toplotnom energijom, komunalni otpad, javni prevoz putnika u naseljima, čistoće i komunalne higijene, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, ulice, saobraćajnice, putevi i druge javne površine, parkovi, zelene i rekreacione površine, parking prostori, javna rasveta, pijace, dimničarske usluge i zoo higijena; izrađuje rešenja za određivanje lokacije i uređenje prostora za sakupljanje smeća, odnosno za smeštaj posuda za smeće vlasnika, zakupaca i korisnika stanova, stambenih objekata, poslovnih objekata i prostorija; vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti održavanja čistoće; izrađuje rešenja o raskopavanju javnih površina i ekshumaciji; prati kompletnu realizaciju poslova u oblasti održavanja komunalne infrastrukture iz nadležnosti Odeljenja; priprema analize, informacije i izveštaje iz oblasti komunalne delatnosti; izrađuje nacrte rešenja za zauzeće javnih površina; vrši pripremu za donošenje programa i planova zaštite životne sredine, kao i Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine Opštine za svaku kalendarsku godinu; Prati izvršenja programa poslovanja i kvaliteta izvršenih usluga, analizu rada JP čiji je osnivač opština, kao i drugih davaoca komunalnih usluga poverenih od strane opštine; sačinjava izveštaje i informacije o kretanju cena komunalnih proizvoda i usluga; priprema analize izveštaja i informacije u vezi obavljanjem komunalne delatnosti na području opštine; učestvuje u pripremi, donošenju i realizaciji programa zaštite životne sredine, lokalnih akcionih i sanacionih planova, kontroli i praćenju stanja životne sredine; predlaže i sprovodi preventivne i sanacione mere za zaštitu životne sredine; sarađuje sa udruženjima i organizacijama civilnog društva; prati sprovođenje projekata iz oblasti životne sredine koji se sufinansiraju iz budžetskih sredstava; sprovodi aktivnosti za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine; sarađuje sa stručnim i naučnim organizacijama u cilju razmene iskustava i informacija; učestvuje u pripremi podataka za određivanje statusa ugrožene životne sredine; utvrđuje prioritete za sanaciju i remedijaciju; pribavlja saglasnost Ministarstva na predlog akta kojim se određuje status ugrožene životne sredine; priprema godišnji izveštaj o stanju životne sredine; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

Sremski Karlovci

Karloca
overcast clouds
10 ° C
13.1 °
10 °
81 %
2.9kmh
100 %
Ned
15 °
Pon
7 °
Uto
5 °
Sre
9 °
Čet
9 °