nedelja, 28 novembra, 2021

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i imovinsko pravne poslove

Rukovodilac odeljenja: Nebojša Mrkić
Telefon: 021/685-3060
e mail: urbanizamsk@sremski-karlovci.org.rs

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i imovinsko pravne poslove obavlja poslove Opštinske uprave u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa koji su povereni Opštini, a koji se odnose na prostorno planiranje, arhitekturu, urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i druge poslove određene zakonom;  izdavanje izvoda iz urbanističkih planova; izdavanje informacija o lokaciji  i lokacijskih uslova; pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašćenja,  neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekta; davanje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti opština po zahtevima stranaka; saradnju  sa stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevine za potrebe rada organa opštine i Odeljenja; izdavanje  građevinskih dozvola; izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata; davanje stručnih mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole i  odobrenja za izgradnju u okviru objedinjene procedure; obradu informacija o pojedinim predmetima, učestvuje u pripremi dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki organa Opštine.

Odeljenje učestvuje u izradi planskih dokumenata kao nosilac izrade; izrađuje predlog odluke o izradi urbanističkih planova i urbanističko tehničkih dokumenata; stručne poslove i organizaciju rada Komisije za planove; izdavanje izvoda iz urbanističkih planova; izdavanje informacija o lokaciji i lokacijskih uslova; pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašćenja, neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekta; davanje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti opština po zahtevima stranaka; overu projekata parcelacije i preparcelacije, davanje saglasnosti na predloge elaborata geodetskih radova za spajanje parcela istog vlasnika, davanje saglasnosti na ispravku granica susednih parcela, izradu programa i rešenja o postavljanju montažnih objakata na javnim površinama, poslove ozakonjenja objekata, izradu geografskog informacionog sistema, uređenje i obezbeđenje obavljanja poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, uređenje načina korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, saradnju sa stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevine za potrebe rada organa opštine i Odeljenja; izdavanje građevinskih dozvola; izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata; davanje stručnih mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole i odobrenja za izgradnju u okviru objedinjene procedure; obrada informacija o pojedinim predmetima; poslove provere ispunjenosti formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole; staranje o zakonitom vođenju postupka izdavanja odobrenja; pripremanje izveštaja o radu; obavljanje i druge zadataka i poslova iz oblasti pripreme zemljišta za građenje; donošenje rešenja o pripremnim radovima i o probnom radu; izdavanje dozvole za korišćenje objekata/upotrebne dozvole; vođenje registara izdatih građevinskih dozvola i izdatih upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; donošenja rešenja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; utvrđivanje prestanka prava svojine; postupak eksproprijacije;

U Odeljenju se prate i primenjuju zakoni i drugi propisi iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa u nadležnosti opštini; sprovodi postupak pribavljanja i  otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine, upravlja imovinom koja je u javnoj svojini i svojini opštine, kao i nepokretnosti koje koriste pravni subjekti čiji je osnivač opština; postupci korišćenja i raspolaganja nepokretnostima u državnoj svojini na kojima Opština ima pravo korišćenja, eksproprijacije, denacionalizacije, restitucije, koncesije, stavljanja hipoteke na nepokretnostima na kojima Opština ima pravo korišćenja, ustanovljavanja službenosti i druge propise koji se odnose na imovinsko-pravne poslove Opštine; donošenja rešenja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; utvrđivanje prestanka prava svojine; obavlja poslove koji se odnose na identifikaciju, upravljanje i korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini na kojima Opština ima pravo korišćenja; učestvuje u postupcima eksproprijacije, administrativnog prenosa, denacionalizacije, povraćaja zemljišta i zadružne imovine;  obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje koncesije;   vodi evidenciju planske dokumentacije, evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini na kojima Opština ima pravo korišćenja;

Odeljenje obavlja i sledeće poslove:provere ispunjenosti formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole i da li su podaci navedeni u izvodu iz projekta u skladu sa lokacijskim uslovima; da li je idejni projekat za pribavljanje rešenja o odobrenju za izgradnju u skladu sa izdatim  lokacijskim uslovima odnosno planom; staranje o zakonitom vođenju postupka izdavanja odobrenja; pripremanje izveštaja o radu; obavljanje i druge zadataka i poslova iz oblasti pripreme zemljišta za građenje; izdavanje potvrda za izgrađene temelje objekata; donošenje rešenja o pripremnim radovima i o probnom radu; izdavanje dozvole za korišćenje objekata/upotrebne dozvole; izdavanje uverenja o starosti objekata; izdavanje uverenja o etažiranju objekata; vođenje registara izdatih građevinskih dozvola i izdatih upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; postupka legalizacije objekata; otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta;

Odeljenje vrši i druge poslove po nalogu predsednika Opštine i načelnika Opštinske uprave.

Sremski Karlovci

Karloca
overcast clouds
10 ° C
13.1 °
10 °
81 %
2.9kmh
100 %
Ned
15 °
Pon
7 °
Uto
5 °
Sre
9 °
Čet
9 °