Obaveštenje o javnom uvidu Studije o proceni uticaja projekta izgradnje dvokolosečne pruge na životnu sredinu

1209

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta ŽELEZNICE SRBIJE a.d., Direkcija za infrastrukturu iz Beograda, Nemanjina 6, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge (Beograd) Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – državna granica, zaveden pod brojem 353-02-01169/2015-16 od 10.06.2015.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na sajtu u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama:

  • Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine , Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16
  • Opštinske uprave Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1 ;
  • Opštinske uprave Inđija, Cara Dušana 1
  • Opštinske uprave Stara Pazova, Svetosavska 11

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 16.07.2015 . godine sa početkom u 1 1 časova , biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16.

Prethodni tekstSavet za bezbednost saobraćaja Opštine Sremski Karlovci
Sledeći tekstRani javni uvid u materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“