JAVNI UVID U NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA GENERALNE REGULACIJE SREMSKIH KARLOVACA – (lokacija na Čeratu)

JAVNI UVID – SEKTOR ZA PROSTORNO PLANIRANjE I URBANIZAM – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije

OGLAS javni uvid PPRS 2021-2035 od 5. aprila do 5. maja 2021

 

 

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE KOMPLEKSA ČERATSKOG GROBLjA SA OKRUŽENjEM U SREMSKIM KARLOVACIMA

JAVNI UVID U NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA DETALjNE REGULACIJE STAROG CENTRA SREMSKIH KARLOVACA