J A V N I U V I D u NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA PRIOBALjA SA MEĐUNARODNIM PUTNIČKIM PRISTANIŠTEM U SREMSKIM KARLOVCIMA i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA PRIOBALjA SA MEĐUNARODNIM PUTNIČKIM PRISTANIŠTEM U SREMSKIM KARLOVCIMA NA ŽIVOTNU SREDINU

373

LINK ZA PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE: https://drive.google.com/drive/folders/1wmWv2ZmEIVHdXsDh4XDOecuJwihi0DsI?usp=sharing

Tekst oglasa - Javni uvid PDRdela priobalja sa međ. putn. prist-ok

SPU - PDR dela priobalja sa medjunarodnim putnickim pristanistem u S Karlovcima SPU PRIOBALJA

01 Postojece stanje 02 Celine i zone 03 Namena 04 Regulacija, plan gradjevinskih parcela, zastita 05 Saobracaj i nivelacija 06 Profill 07 Sinhron plan PDR priobalje Sr Karlovci

Prethodni tekstLISTA LICA KOJA ISPUNjAVAJU USLOVE ZA JAVNO NADMETANjE ZA IZDAVANjE IZLAGAČKIH TEZGI 16.04.2024. GODINE
Sledeći tekstNAJAVA TRETMANA PROTIV KRPELjA